Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

70 χρήσιμες προτάσεις για δημιουργική ακαδημαϊκή γραφή

70 useful sentences for academic writing

http://www.luizotaviobarros.com/2013/04/academic-writing-useful-expressions.html

Χρήσιμο βοήθημα με κατηγοριοποιημένες εκφράσεις για την ασφαλή και δημιουργική διατύπωση επιχειρημάτων και θέσεων στις ερευνητικές σας εργασίες.

Advertisements


Σχολιάστε

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

Inspired, in equal measures, by Hurricane Katrina, Buster Keaton, The Wizard of Oz, and a love for books, “Morris Lessmore” is a story of people who devote their lives to books and books who return the favor. Morris Lessmore is a poignant, humorous allegory about the curative powers of story. Using a variety of techniques (miniatures, computer animation, 2D animation) award winning author/ illustrator William Joyce and Co-director Brandon Oldenburg present a new narrative experience that harkens back to silent films and M-G-M Technicolor musicals. “Morris Lessmore” is old fashioned and cutting edge at the same time.

“The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore” is one of five animated short films that will be considered for outstanding film achievements of 2011 in the 84th Academy Awards ®.