Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

Μεταδιδακτορικοί ανώνυμοι

Από το The Upturned Microscope (http://upmic.wordpress.com)

Advertisements