Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

70 χρήσιμες προτάσεις για δημιουργική ακαδημαϊκή γραφή

70 useful sentences for academic writing

http://www.luizotaviobarros.com/2013/04/academic-writing-useful-expressions.html

Χρήσιμο βοήθημα με κατηγοριοποιημένες εκφράσεις για την ασφαλή και δημιουργική διατύπωση επιχειρημάτων και θέσεων στις ερευνητικές σας εργασίες.

Advertisements


Σχολιάστε

10 Προτάσεις (καλής) Συγγραφής Ερευνητικών Εργασιών

Το βίντεο, η παρουσίαση, όπως και οι συνοδευτικές δραστηριότητες από την σύνοδο για τη Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών είναι διαθέσιμα στο wiki.