Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

Τύποι & Διαχείριση Καινοτομίας

Στις 27/11 έγινε η δεύτερη συνάντηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ερευνητική Καινοτομία & Δημιουργικότητα».

Δείτε εδώ τα βίντεο: 1ο μέρος, 2ο μέρος, υπόλοιπα μέρη, καθώς και φωτογραφίες

Εν όψει της επόμενης συνάντησης 4/12, κατασκευάστε το δικό σας μοντέλο Διαχείρισης Καινοτομίας για την ιδέα σας σε ομάδες.
  • Περιγραφή της ιδέας (2 παράγραφοι)
  • Σκοποί και στόχοι αναλυτικά (μισή με μια σελίδα)
  • Ανάλυση του μοντέλου καινοτομίας (ή και συνδυασμός μοντέλων) που επιλέγετε και δικαιολόγηση (μισή με μια σελίδα και διάγραμμα)
  • Μάρκετινγκ του καινοτομικού προϊόντος
Advertisements


1 σχόλιο

The Potential of Open Education in Virtual Worlds

«Tapping the Potential of Open Blended Courses in Virtual Worlds» describes an epic quest for change and innovation in higher education.
Upatras Open Workshop presentation in the VWBPE (Virtual Worlds Best Practices in Education) conference.

The session takes place on Friday March 16th, 6pm SLT/PDT = Saturday, 17th 1 am GMT (London) = 3 am EET (Athens).

To attend the session come to the EdTech Auditorium in Second Life.


Σχολιάστε

13η Σύνοδος: Δημιουργικότητα και Καινοτομία

Στην 13η σύνοδο, το Ανοιχτό Εργαστήριο φιλοξενεί την Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου, ειδική σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Σήμερα υπάρχουν πολλά παραδείγματα αντιμετώπισης κρίσιμων οικονομικών συνθηκών σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο με την εφαρμογή νέων και διαφορετικών λύσεων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως επίσης και με τη δημιουργία οικονομικών λύσεων στην αγορά εργασίας.  Στις μέρες μας η Διαχείριση της Δημιουργικότητας και Καινοτομίας περιλαμβάνει κυρίως την ανοικτή και την κοινωνική καινοτομία και συνδυάζει τις δημιουργικές ιδέες και τις εφαρμογές τους.

Η Διαχείριση της Δημιουργικότητας και Καινοτομίας είναι το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει στον καθένα μας τη δυνατότητα για προσωπική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό για μια άκρως διαδραστική σύνοδο, επισκεφθείτε την σχετική σελίδα στο wiki.

Photo by Phill Myatt Illustration