Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

70 χρήσιμες προτάσεις για δημιουργική ακαδημαϊκή γραφή

70 useful sentences for academic writing

http://www.luizotaviobarros.com/2013/04/academic-writing-useful-expressions.html

Χρήσιμο βοήθημα με κατηγοριοποιημένες εκφράσεις για την ασφαλή και δημιουργική διατύπωση επιχειρημάτων και θέσεων στις ερευνητικές σας εργασίες.

Advertisements


Σχολιάστε

Παρουσίαση Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας