Ανοικτο Εργαστηριο Πληροφοριακης Παιδειας

Ανοικτή Εκπαίδευση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών


Σχολιάστε

Το Ανοιχτό Εργαστήριο βραβεύεται ως Καλή Εκπαιδευτική Πρακτική

Το Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών επιλέχθηκε και του απονεμήθηκε η σφραγίδα Καλής Πρακτικής (Good Practice Seal) στην Αξιοποίηση Διαδικτυακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση στα πλαίσια της δράσης Μάθηση 2.0 plus του Πανεπιστημίου Αθηνών!

Η δράση Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων στη σχέση τους με το διαδίκτυο μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

H δράση Μάθηση 2.0+ διοργανώνεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα για τη δράση Μάθηση 2.0 μπορείτε να βρείτε εδώ.

> Το Ανοιχτό Εργαστήριο θα παρουσιαστεί στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2.0, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα και έχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Ανοιχτού Εργαστηρίου στο συνέδριο Virtual Worlds Best Practices in Education 2012 (VWBPE12) κατά την σύνοδο με τίτλο The Potential of Open Education in Virtual Worlds.

Advertisements


Σχολιάστε

12η Σύνοδος: Social Bookmarking – Οργανώστε αποδοτικά τα Αγαπημένα σας


Σε συνέχεια της συνόδου για το Mendeley, σήμερα θα γνωρίσουμε αποτελεσματικούς τρόπους να συγκεντρώνουμε και να οργανώνουμε ατομικά ή και σε ομάδες χρήσιμες ιστοσελίδες και «αγαπημένες» τοποθεσίες στο διαδίκτυο.

Με άλλα λόγια θα εξοικειωθούμε με την Κοινωνική Σελιδοσήμανση (Social Bookmarking) και θα δούμε την αξία της για την έρευνα στο διαδίκτυο.

Για να αντιληφθείτε την έννοια του Social Bookmarking, δείτε το παρακάτω εισαγωγικό βίντεο.

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα χρησιμοποιήσουμε την δωρεάν υπηρεσία diigo.

Εκεί μπορείτε να με βρείτε ως stylianosm.

Σας περιμένουμε!